blankblank
blank
Vuosikymmenien kokemuksella sukupolvelta toiselle olemme palvelleet asiakaskuntaamme:


- Luotettavuus, äidinmaidon mukana tuoma ammattitaito ja nykyaikainen tilakohtainen neuvonta ovat vahvuutemme.

- Eristyskasvattamo-olosuhteilla taataan kasvavan poikasen kasvu erillään kaikesta  muusta siipikarjasta, sekä tarttuvien eläintautien alttius minimoidaan herkässä poikasvaiheessa.

- Monikerroskasvattamo-olosuhteet valmiuttavat kanan tulevaan aviar-munitussysteemiin, riittävästi kerroshyppelyä kasvattamossa, sekä iltaruskostusvalaistus ohjaa orsille hakeutumisen ennen valojen sammumista.

 

» Rehunkulutus kasvatuskaudella

» Lämpötilaohjeistukset kasvatuskaudellaMS Schippers -yhteistyökummpanina voimme tarjota tiloille nykyaikaisia keinoja tuotoksen parantamiseen ja tilakohtaisiin ratkaisuihin.

» Lue lisää

TOP 10 ohjeistus nuorikkojen siirtosta munittamoon:

1. Munittamon puhdistus ja desinfiointi
2. Vesilinjaston puhdistus ja desinfiointi
3. Veden PH-mittaus + vesinäyte kanalasta

Jopa 50% kaikista poikkeamista munitusaikana johtuu vedestä
 

JALOSTE KOHTAISET  

(kohdat 4-6)

4.  Nuorikkojen painonseuranta = lauman tasaisuus
5.  Valo-ohjelma
6.  Rehustus

7. Ilmastointi  jolla vaikutetaan: rehunkulutukseen, käyttäytymiseen
Hiilidioksiditasoilla mm. lattiamunintaan

8. OPTIMI SIIRTOAIKA KASVATTAMOSTA MUNITTAMOON
14-15 vk monikerros
15-16 vk virike

Oikeaan aikaan tehdyllä siirrolla varmistetaan munintansa aloittavalle nuorikolle ruokinnallisesti, ympäristöllisesti ja henkisesti optimi olosuhteet pitkälle ja tuottoisalle munituskaudelle

9. JATKUVA TARKKAILU JA KIRJANPITO
Kaiken a ja o kun selvitetään asioiden poikkeamia jälkikäteen

10. Esteetön tiedonkulku ja  yhteydenpito poikastuottajan
ja munittajan välillä 

Tule joukkoomme menestymään!

blankblank
blank

 

 

 

 


 

 

© Vihlman-Lehtonen Oy - Metsäjoentie 117 B, 32300 MELLILÄ
  Trival Oy - Markkinointipalvelut Stiina Lerkki